نشاء و گل کالانکوآ

گل کالانکوآ : نام علمی : Kalanchoe )  ) نام یک سرده از تیره گل‌ نازیان است .  این گیاه دارای گلهای ریز با گلبرگهای چهار تایی می‌باشد که اخیراً به صورت پرپر اصلاح شده‌ است. برگها کاملاً صاف و بدون کرک و خار و به شکل بیضی می‌باشند. ساقه‌ها در جوانی آبدار و شکننده هستند ولی از سال دوم رشد ساقه‌ها چوبی می‌شوند .