گلخانه تیپ B شرکت نو اندیش پارمیس

گلخانه یا Green house  به فضای محدودی اطلاق می‌شود ، که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. طبق این تعریف از جمله عملکرد گلخانه، فراهم کردن شرایط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است. گلخانه‌ها بر حسب اینکه چه نوع مصالح ساختمانی در آن‌ها بکار برده شده‌ است به نوع ثابت و متحرک تقسیم‌ بندی می‌شوند.