سیستم خنک کننده پد و فن یک سیستم سرمایشی می باشد که جهت خنک کاری گلخانه های مناطق گرم و خشک مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم هوای گرم و خشک با عبور از پدهای سلولزی مرطوب می شود. سیستم خنک کننده ی پد و فن موثرترین روش برای خنک کردن سالن های گلخانه ها در مناطق خشک و نیمه خشک است. به سیستم پد و فن، خنک کننده ی رطوبتی هم گفته می شود چون اساس کار این سیستم ها رطوبت می باشد.