افتتاحیه نمایشگاه ۹۷/۰۸/۲۹

بازدید جناب آقای محسن وند استاندار تهران آقای دکتر قمی نماینده مجلس و آقای تمهیدی فرماندار پاکدشت و آقای ترکی رئیس سازمان برنامه و بوجه کشور و آقای مهندس ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران و دکتر تقوی مدیر کل گلخانه های کشور از غرفه نو اندیش پارمیس