بازدید آقای مهندس طهماسبی معاون محترم باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از غرفه نواندیش پارمیس

 

 

 

بازدید اقای دکتر بنی عامر ی مسئول توسعه گلخانه های کشور

 

 

بازدید مدیر عامل شرکت جوانه پوش پارسه و مدیر تولید شرکت پگاه فارس

 

 

مدیر باغبانی شهرستان خدا بنده استان زنجان