یکی از موارد اصلی استفاده از فن گلخانه ای این است که با نصب آن می‌توانید رطوبت گلخانه ها را به شکل موثری کاهش داد. علاوه بر این، دستگاه فن گلخانه ای را می‌توانید برای عبور و گردش هوا هم نصب و استفاده کرد . تجهیزات فن گلخانه ای هم به عنوان مبرد و برای خنک‌تر کردن هوای محیط‌های گلخانه ای، و نیز برای تهویه آن استفاده می‌شود.