شسیشسیشسیشی

کود 10.10.30 پارت هونیاک

کود 20.20 پارت هونیاک

کود 10.50.10 شرکت پارت هونیاک وارداتی (کیفیت عالی قیمت مناسب)

کود 12.12.36شرکت پارت هونیاک

کود 3.18 باواریا  (قیمت مناسب)

کودهای گرانول و هیومیک پک ۱ کیلویی پارت هونیاک برای مصارف باغی و خانگی

کودهای گرانول و هیومیک پک ۱ کیلویی پارت هونیاک برای مصارف باغی و خانگی

کودهای گرانول و هیومیک پک ۱ کیلویی پارت هونیاک برای مصارف باغی و خانگی

کودهای گرانول و هیومیک پک ۱ کیلویی پارت هونیاک برای مصارف باغی و خانگی

کودهای گرانول و هیومیک پک ۱ کیلویی پارت هونیاک برای مصارف باغی و خانگی

کود میکرومیکس یونانی

اسید امینه بوتامیسول اسپانیایی

نیترات کلسیم سولار  (قیمت مناسب)

اسید هیومیک پرهام مناسب برای کشت باغات و گلخانه و غلات (ذرت)

اسید امینه امینو پلاس یونانی (کیفیت بالا)

سم حشره کش دلتامتری  (10%)

سم کروز علف کش ذرت

مارمارین کود جلبک برای رشد و ضد تنش گیاهان

سم قارچ کش سیستمیک الیادو

قارچ کش نوردکس محتوای مس موجود میباشد

سمپاش شارژی دو کاره کیفیت بالا

سمپاش ۲ لیتری

سم پیروکسی فن برای عسلک درختان گلابی و…

سم تیامکس شرکت پاکسم برای پسیل و مگس سفید

کود مرغی مایع پرهام ۲۰ لیتری همراه ریز مغذی

توفوردی هند برای علف پهن برگ ذرت

کود سولفاسول برای پایین اوردن شوری خاک .جلوگیری از سله بستن .و دارای نیتروژن برای رشد گیاه قابل استفاده در زراعت ذرت و باغات

کود سوسپانسیون ۲ حاوی روی در زمان به گل رفتن ذرت باعث افزایش باروری و وزن دهی به ذرت می شود

کود اهن کوکلیکو وارداتی کشور المان کیفیت عالی

ریک اسید برای باز شدن نوار تیپ گلخانه و پایین اوردن شوری خاک در گلخانه و باغات